The formulation of Facial Treatment Essence has remained virtually unchanged for over 30 years – a rarity in the skincare industry.

ความเขี่ยวชาญของ SK-II

Skin Destiny Study ไขความลับอนาคตแห่งผิวกระจ่างใสที่คุณกำหนดได้

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 SK-II ได้ทำการศึกษา Skin Destiny Study เพื่อค้นพบวิถีแห่งผิวกระจ่างใส โดยการเปรียบเทียบสภาพผิวของหญิงชาวญี่ปุ่นที่ใช้ Facial Treatment Essence กับหญิงชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้ใช้ ช่วงอายุ 20 - 70 ปี จำนวน 272 คน

อะไรที่ทำให้ Skin Destiny Study แตกต่างจากการศึกษาวิจัยครั้งก่อนๆ?

นับเป็นมหัศจรรย์ครั้งใหม่ของ SK-II กับการค้นพบวิถีแห่งผิวกระจ่างใส

นี่ไม่ใช่เพียงการทดลองศึกษาระยะสั้นๆ ในห้องแล็บที่เรามักเห็นกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วไป แต่นี่เป็นการศึกษาสภาพผิวของผู้หญิง 141 คนที่ใช้ Facial Treatment Essence จริงๆ เป็นเวลากว่า 10,20 ,30 ปี นานที่สุดถึง 34 ปี

การศึกษาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของ Facial Treatment Essence กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มาจริงๆ เป็นเวลากว่าทศวรรษ และ ที่ SK-II สามารถทำการศึกษานี้ได้ก็เพราะสูตรของ Facial Treatment Essence ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากหาใครเปรียบ ทั้งยังนำความภาคภูมิใจมาสู่ SK-II เป็นอย่างมาก

รูปแบบการวิจัย

SK-II ทำวิจัยนี้ที่เมืองโตเกียว โอซาก้า และนาโกย่า ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้หญิงใช้ Facial Treatment Essence เป็นเวลากว่าทศวรรษ

โดยรวบรวมผู้หญิงที่ใช้ Facial Treatment Essence อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 141 คน อายุเฉลี่ย 47.1 ปีผู้หญิงกลุ่มนี้ใช้ Facial Treatment Essence มาโดยเฉลี่ยเป็นเวลานานว่า 13 ปี โดยเริ่มใช้เมื่อมีอายุเฉลี่ย 34.1 ปี

โดยทำการวิจัยเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ Facial Treatment Essence จำนวน 131 คน ที่มีอายุเฉลี่ยที่ 47.3 ปี

กระบวนการตรวจสภาพผิว

เริ่มด้วยผู้เข้าร่วมวิจัยตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลผิวของตนเอง

หลังจากนั้นทำการตรวจวิเคราะห์สภาพผิวด้วยเครื่อง Magic Ring และซอฟท์แวร์สำหรับการวิเคราะห์สภาพผิวหน้า โดยตรวจวัดสภาพผิวทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ความเรียบเนียน ความกระชับ ริ้วรอย จุดด่างดำ และความกระจ่างใส เพื่อใช้วัดอายุผิวของผู้เข้าร่วมการวิจัย

เพื่อให้มั่นใจว่าการวัดมีความแม่นยำสูงสุด เราจึงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยล้างเครื่องสำอางและล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดก่อนการตรวจวิเคราะห์

ผลลัพธ์จาก Skin Destiny Study

Skin Destiny Study ทำการวิจัยกับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นจำนวน 272 คน ในช่วงอายุ 20-70 ปี จาก 3 เมืองใหญ่ในญี่ปุ่น

อายุจริงคุณอาจกำหนดเองไม่ได้แต่อายุผิวคุณสามารถกำหนดได้

ผู้ที่ใช้ Facial Treatment Essence อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า
10 ปี มีคุณภาพผิวดีว่าผู้ที่ไม่ใช้ถึง 93.6%

จุดด่างดำ ความกระจ่างใส ริ้วรอย ผิวดูกระชับ ผิวดูเรียบเนียน ผู้ที่ใช้ SK-II
อย่างต่อเนื่อง
ที่ไม่ใช้ SK-II

Skin Destiny Study มีความหมายต่อผิวของคุณอย่างไร?

Skin Destiny Study ได้พิสูจน์แล้วว่าการกำหนดอนาคตผิวนั้นเป็นไปได้

เริ่มต้นด้วยการค้นหาอายุผิว ซึ่งอาจแตกต่างจากอายุจริงของคุณเอง ที่เคาน์เตอร์ SK-II ผู้เชียวชาญความงามจะประเมินสภาพผิวจากองค์ประกอบผิวกระจ่างใสทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ความเรียบเนียน ความกระชับ ริ้วรอย จุดด่างดำ และความกระจ่างใส

โดยตรวจวิเคราะห์สภาพผิวทั้ง 5 มิติ ด้วยเครื่อ Magic Ring นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ SK-II ที่บ่งบอกระดับอายุผิว ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับอายุผิวโดยเฉลี่ยของผู้หญิงในวัยเดียวกัน จนได้เป็นอายุผิวโดยรวมของคุณ

อายุผิวจะถูกกำหนดด้วยสภาพผิวทั้ง 5 มิติซึ่งต่างจากอายุจริงของคุณที่ถูกกำหนดด้วยเวลา หลังการตรวจวิเคราะห์สภาพผิว ผู้เชี่ยวชาญความงามจะให้คำแนะนำการดูแลสภาพผิวทั้ง 5 มิติที่เหมาะกับสภาพผิวคุณ และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดอนาคตผิวได้ด้วยตัวคุณเอง

เราใช้การประเมินสภาพผิวทั้ง 5 มิติในการค้นหาอายุผิวของผู้ที่เข้าร่วมการวิจัย

Close X

ขอบคุณที่ท่านสมัครรับข่าวสารจากทาง SK-II

Close X
close