Facial Treatment Essence

แม้ว่าผู้ที่ใช้และไม่ได้ใช้ SK-II จะมี
DNA ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ผิวคล้ายกัน แต่ผู้ที่ใช้
Facial Treatment Essence
จะมีสภาพผิวดีกว่าทั้ง 5 มิติ*
*ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยน DNA ของผิว แต่ช่วยให้สภาพผิวดูมีสภาพดีขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

SK-II..เชี่ยวชาญด้านความงาม

ค้นพบ DNA ของผิวคุณ

SK-II กับการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับ DNA ผิว

ในช่วงที่สองของการวิจัยเพื่อผิวกระจ่างใส นักวิทยาศาสตร์ SK-II ได้ค้นพบความลับของDNA...นั่นคือDNA คือตัวกำหนดปัญหาผิวที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่ได้กำหนดอนาคตผิว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางสู่การกำหนดอนาคตผิวคุณ

การวิจัยเกี่ยวกับยีนส์ผิว

เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่าง DNA และสภาพผิว นักวิทยาศาสตร์ SK-II ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับ
ยีนส์ผิวในห้องแล็บ และค้นพบยีนส์สำคัญ 3 ชนิดที่ส่งผลกระทบต่อความกระจ่างใสของผิว
เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าผิวคุณจะเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอะไรบ้าง นั่นคือ

GPX1... ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับสีผิวและจุดด่างดำ
MMP1... ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจน ความหย่อนคล้อย
SOD2... ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับ Anti-oxidation

ระหว่างการวิจัย นักวิทยาศาสตร์ SK-II ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างยีนส์ 3 ชนิดและปัจจัยสู่ผิวกระจ่างใส
ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ความเรียบเนียน ความกระจ่างใส ความกระชับ จุดด่างดำ และริ้วรอย... DNA ที่มียีนส์
ที่มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาสภาพผิว จะส่งผลให้สภาพผิวแย่ลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ยีนส์ทั้ง 3
จะสามารถป้องกันปัญหาผิวที่จะเกิดในอนาคตได้ โดยวิเคราะห์ผ่านปัจจัยสู่ผิวกระจ่างใสทั้ง 5 มิติ

DNA คล้ายกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกัน

ในช่วงที่สองของการวิจัยเพื่อผิวกระจ่างใส SK-II ได้ตรวจสภาพผิวด้วยเครื่องเมจิค ริงก์
และวิเคราะห์ DNA ของผู้หญิงจำนวน 234 คน โดย 114 คนเป็นผู้หญิงที่ใช้
Facial Treatment Essence เป็นเวลานานและ 120 คนไม่ใช้ ผลปรากฎว่า
แม้ผู้หญิงทั้ง 2 กลุ่มจะมีลักษณะDNAไม่ต่างกัน แต่ผิวของพวกเธอนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ผู้หญิงที่ไม่ใช้ SK-II มีความเสี่ยงสูงที่DNA จะส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพผิวทั้ง 5 มิติ นั่นหมายความว่า DNA ในผู้หญิงเหล่านี้ จะทำให้ผิวของพวกเธอเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน ผู้หญิงที่ใช้ Facial Treatment Essence เป็นเวลานาน ผลปรากฎว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพผิว
ทั้ง 5 มิติแต่อย่างใด เห็นได้ชัดว่า แม้ผู้หญิงทั้ง 2 กลุ่มจะมีDNA ที่คล้ายกัน แต่ผู้ที่ใช้ Facial Treatment Essence จะมีสภาพผิวทั้ง 5 มิติดีกว่า กำหนดผิวกระจ่างใสได้ด้วยตัวเอง

ก้าวข้ามข้อจำกัดของ DNA

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของ Facial Treatment Essence นักวิทยาศาสตร์SK-II ได้ทำการวิจัยเพื่อค้นหาว่า DNA
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวตามกาลเวลาหรือไม่ และการใช้ SK-II เป็นเวลานานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไร

Tผลการวิจัยได้เผยว่า ผู้ที่ไม่ใช้ SK-II ที่มี DNA ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาผิว มีโอกาสที่จะปัญหาจะลุกลามหนัก
เมื่ออายุมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเวลาเพียง 2 เดือนหลังใช้SK-II และ Facial Treatment Essence
ผิวจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ให้พวกเธอมีผิวสวยกระจ่างใส

ผลวิจัยเพื่อผิวกระจ่างใสได้ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ SK-II Facial Treatment Essence ที่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนมีผิวกระจ่างใส..

ค้นพบความงามที่แท้จริงของคุณ ด้วยเมจิค ริงก์

นัดหมายเพื่อรับบริการตรวจผิว

ยีนส์ทั้ง 3 ชนิดและสภาพผิวทั้ง 5 มิติ
มีความเกี่ยวข้องกันและเป็นปัจจัยนำไปสู่อนาคตผิวกระจ่างใส

ผู้ที่ไม่ใช้ SK-II และมี DNA ที่เสียงต่อ
การเปิดปัญหาผิว มีโอกาสเกิดปํญหาผิว
มากกว่า หลังเวลาผ่านไป 10 ปี...
แต่เพียง2 เดือนหลังใช้ SK-II และ Facial Treatment Essence
ปัญหาผิวจะน้อยลงจนสังเกตได้

Facial Treatment Essence

Facial Treatment Essence

Close X

ขอบคุณที่ท่านสมัครรับข่าวสารจากทาง SK-II

Close X
close